Reserva d'espai per a grups

Dades del sol·licitant

Dades del sol·licitant

Nom null
Llinatge 1 null
Llinatge 2
Codi de barres del carnet d'usuari (Nombre sota el codi de barres situat en el revers del carnet) null
Adreça electrònica
Telèfon null

Dades de la reserva

Dades de la reserva

Data null
Hora d'inici De 8 a 20 null
Minut d'inici De 0 a 59 null
Hora de fi De 8 a 20. Durada màxima 3 hores null
Minut de fi De 0 a 59 null
Breu descripció del motiu de la reserva null

Altres membres del grup

Altres membres del grup

Llinatge i nom null
Confirmació de la reserva

La reserva no es farà efectiva fins que no rebeu la confirmació pertinent per part de la biblioteca.

Confirmació de la reserva

La reserva no es farà efectiva fins que no rebeu la confirmació pertinent per part de la biblioteca.

Normes d'ús del servei

·    Podran fer ús d’aquest servei, prèvia reserva, grups de fins a 8 persones per un temps màxim de 3 hores.
·    Cada grup pot fer un màxim de 4 reserves al mes.
·    La persona que fa la reserva ha de tenir el carnet de la BCA, de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca o de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma i serà la responsable del bon ús del servei i de les instal·lacions.
·    Si passats 15 minuts de l’hora de reserva el grup no ha comparegut, la reserva serà cancel·lada.
·    S'hauran de guardar unes normes correctes de comportament que no pertorbin el funcionament de les sales properes.
·    L'ocupació de les sales de treball en grup per a usos no relacionats amb la descripció que es va fer de l'activitat en el moment de formalitzar la reserva serà objecte de la suspensió del servei a tots els integrants del grup.
·    La BCA es reserva la possibilitat de limitar puntualment aquest servei per necessitats de la Biblioteca.
·    Queden exclosos d'aquest servei els usuaris que, al moment de fer la reserva, tenguin pendents de retornar algun exemplar en préstec a la BCA o a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques de Mallorca o de l'Ajuntament de Palma.

Normes d'ús del servei

·    Podran fer ús d’aquest servei, prèvia reserva, grups de fins a 8 persones per un temps màxim de 3 hores.
·    Cada grup pot fer un màxim de 4 reserves al mes.
·    La persona que fa la reserva ha de tenir el carnet de la BCA, de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca o de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma i serà la responsable del bon ús del servei i de les instal·lacions.
·    Si passats 15 minuts de l’hora de reserva el grup no ha comparegut, la reserva serà cancel·lada.
·    S'hauran de guardar unes normes correctes de comportament que no pertorbin el funcionament de les sales properes.
·    L'ocupació de les sales de treball en grup per a usos no relacionats amb la descripció que es va fer de l'activitat en el moment de formalitzar la reserva serà objecte de la suspensió del servei a tots els integrants del grup.
·    La BCA es reserva la possibilitat de limitar puntualment aquest servei per necessitats de la Biblioteca.
·    Queden exclosos d'aquest servei els usuaris que, al moment de fer la reserva, tenguin pendents de retornar algun exemplar en préstec a la BCA o a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques de Mallorca o de l'Ajuntament de Palma.

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca.

Aquest fitxer s'usa per:

- Gestionar la base de dades dels usuaris de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet d'usuari; per gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions per incompliment del servei de préstec.
- Finalitats estadístiques.
- Estudiar les valoracions, suggeriments i queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca.

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen.

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Centre Cultural de la Misericòrdia, Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca.

Aquest fitxer s'usa per:

- Gestionar la base de dades dels usuaris de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet d'usuari; per gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions per incompliment del servei de préstec.
- Finalitats estadístiques.
- Estudiar les valoracions, suggeriments i queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca.

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen.

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Centre Cultural de la Misericòrdia, Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.