Enquesta de valoració de la biblioteca

La Biblioteca de Cultura Artesana vol conèixer l'opinió que teniu sobre els nostres serveis, fons i instal·lacions. Aquesta informació ens ajudarà a seguir millorant. Us agraïm la col·laboració. Valoreu només els aspectes i els serveis que hagi utilitzat tenint en compte que en l'escala de l'1 al 10, l'1 vol dir «pèssim», i el 10, «excel·lent». Així mateix, escriviu els comentaris que vulgueu fer-nos arribar a l'apartat d'observacions.

Valoració general de la biblioteca
Valoració general de la biblioteca
Atenció del personal
Atenció del personal
Informació sobre la biblioteca, senyalització, etc
Informació sobre la biblioteca, senyalització, etc
Horari
Horari
Instal·lacions i equipaments
Instal·lacions i equipaments
Neteja
Neteja
Col·lecció de llibres
Col·lecció de llibres
Col·lecció d'audiovisuals
Col·lecció d'audiovisuals
Publicacions periòdiques (premsa, revistes)
Publicacions periòdiques (premsa, revistes)
Préstec personal
Préstec personal
Préstec interbibliotecari
Préstec interbibliotecari
Internet
Internet
Ordinadors d'ús públic
Ordinadors d'ús públic
Reprografia (fotocòpies, impressions)
Reprografia (fotocòpies, impressions)
Préstec de llibres electrònics (eBiblio)
Préstec de llibres electrònics (eBiblio)
Catàleg en línia
Catàleg en línia
Pàgina web
Pàgina web
Activitats (club de lectura, tallers, etc.)
Activitats (club de lectura, tallers, etc.)
Observacions
De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca.

Aquest fitxer s'usa per:

- Gestionar la base de dades dels usuaris de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet d'usuari; per gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions per incompliment del servei de préstec.
- Finalitats estadístiques.
- Estudiar les valoracions, suggeriments i queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca.

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen.

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Centre Cultural de la Misericòrdia, Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca.

Aquest fitxer s'usa per:

- Gestionar la base de dades dels usuaris de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet d'usuari; per gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions per incompliment del servei de préstec.
- Finalitats estadístiques.
- Estudiar les valoracions, suggeriments i queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca.

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen.

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Centre Cultural de la Misericòrdia, Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.